Przetargi i ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 29.06.2021


    ->  Informacja o wyborze oferty.pdf

28.06.2021r.


    -> HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI 2021

 27.05.2021


    -> 
Informacja o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
    ->  Informacja o ZMIANIE TERMINU składania i otwarcia ofert.pdf

  02.06.2021


 ->  Ogłoszenie o pracach remontowych na przepompowni ścieków ul. 1 Maja.pdf


27.05.2021


    ->  Przetarg na zakup i dostawę pojemników SM-120
    ->  Informacja dot. postępowania przetargowego.pdf  
    ->  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    ->  Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.docx
    ->  Załącznik Nr 2 JEDZ.doc

    ->  Załącznik Nr 3 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej1.doc
    ->  Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx

    ->  Załącznik Nr 5 Ilości i rodzaje pojemników.doc
    ->  Załącznik Nr 6 Oświadczenie RODO.doc
    ->  Pytania i odpowiedzi z dn. 27.05.2021.pdf   
   

 


15.10.2020

    ->  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE 

27.02.2019r.

->    Ogłoszenie dotyczące płukania sieci w miejscowości JASIONKA

26.02.2019r.

->    Informacja spotkania organizacyjnego w Wierzbówce. dotyczącego podłączenia kanalizacji

20.02.2019

Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf07.02.2019

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Parczewie


Ogłoszenie nr 54 z dn. 07.02.2019r. o zmianie ogłoszenia nr 50


24.01.2019


-> TARYFA WODNA - WCHODZI W ŻYCIE 01.02.2019r.


28.11.2018


->   
TARYFA DLA CIEPŁA NA ROK 2018 WAŻNA OD 14.12.2018 r

  -> Informacje dla  odbiorców ciepła 2018


28.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Informacja o otwarciu ofert.pdf


27.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Ogłoszenie z dn. 26.11.2018r. o zmianie ogłoszenia nr 646464-N-2018.pdf


26.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.11.2018r.


Odpowiedzi_3.pdf
Zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków korekta z dn. 26.11.2018.doc


23.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.11.2018r. zapytania z dn. 19.11.2018r. oraz zapytania z dn. 20.11.2018r.

Odpowiedzi_2.pdf
Rysunek uzupełniający - profil sieci.pdf

Decyzja-ZDP.pdf

20.11.2018

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.11.2018r. zapytania z dn. 14.11.2018r. oraz zapytania z dn. 15.11.2018r.
Odpowiedzi.pdf

09.11.2018

Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie

Dokumentacja Przetargowa

Ogłoszenie nr 646464.pdf
SIWZ-bud  kanalizacji sanit  w Wierzbówce i ul  Lipowej _4_.pdf
zał_nr_1-formularz ofertowy.pdf
zał nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków.pdf

zał. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

zał  nr 4  grupa kapitałowa.pdf
zał. nr 5-wykaz robót.pdf
zał  nr 6- Wzór Umowy -kan  san  w Wierzbówce i ul  Lipowa _3_.pdf

Dokumentacja Techniczna

STWiOR.pdf
Przedmiar robót.pdf
PB_SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ_WIERZBÓWKA.pdf29.10.2018

Zaproszenie do skłądania ofert na badanie sprawozdania finansowego
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 i 2019


Zaproszenie.pdf

10.08.2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Rozstrzygniecie_przetargu.pdf

30.07.2018

Informacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na zakup pojazdu specjalistycznego

Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_WUKO.pdf17.07.2018

Przetarg na zakup pojazdu specjalistycznego

Ogłoszenie nr 589959_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

SIWZ_zakup_pojazdu_specjalistycznego.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.pdf

Zal. nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4a-Oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.pdf

Zal. nr 4b-Oswiadcznie o grupie kapitalowej.doc

Zal. nr 6 - wzor umowy.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf

Zal. nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

Zal. nr 3 oswidczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.pdf

Zal. nr 5   -  Wykazu dostaw.docx

 2017.10.11

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2017PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WRAZ Z BUDOWĄ  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZEW

09.08.2017

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, wraz z budowąsieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczew". Część I "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Parczew".

29.06.2017

Zawiadomenie o wyborze oferty dotyczącej: Budowy sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków przy ulicy 11 Listopada w Parczewie. 


05.06.2017

Zarzadzenie - powolanie komisji przetargowej.pdf
Protokol z otwarcia ofert przetargu na ROBOTY BUDOWLANE MOD. OCZ. S. WRAZ Z BUD.SIECI KAN. SANIT. W M. PARCZEW.pdf
Zestawienie zlozonych ofert.pdf
lista obecnosci.pdf

26.05.2017

Zmina SIWZ z dn. 26.05.2017.docx
SIWZ Oczyszczalnia  Kanalizacja- aktualizacjia z dn  26.05.2017.doc
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia z dn. 26.05.2017.pdf

1. Projekt Budowlano Wykonawczy aktualizacja 26-05-2017.rar
2. Projekt Wykonawczy 26-05-2017.rar
3. STWiOR aktualizacja 26-05-2017.rar
4. Zalaczniki 12 i 12a i 13  26-05-2017.rar

15.05.2017

Parczew parter ze ścianą wodną
Parczew wyposażenie przedmiar - akualizacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. 4
Odpowiedz na zapytania z dnia 19.04.2017r.

 

28.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

18.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedź do zapytania z dnia 12.04.2017

Odpowiedź do zapytania z dnia 11.04.2017
11.04.2017

Ogłoszenie o zmianie terminu z dn. 10.04.2017 r.

Pytania z dn. 03.04.2017 r. i odpowiedzi

Dodatkowe przedmiary05.04.2017  

Wyjaśnienie do zapytania z dni. 29.03.2017 r.

 

03.04.2017  

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dni. 21.03.2017 r.

Wezwanie do przystąpienia do odwołania z dn. 03.04.2017 r.

 

03.04.2017 

Zapytanie z dnia 03.04.2017 r.  

Wyjaśnienie z dnia 03.04.2017 r. 

 

27.03.2017

Ogłoszenie nr 51769 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.
Parczew: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Parczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Dokumentacja Techniczna Część I

Dokumentacja Techniczna Część II

Dokumentacja Przetargowa

 

Ogłoszenia:

31.08.2016
Ogłoszenie o naborzena wolne stanowisko pracy: Asystent Koodrynatora Projektu 

 

Przetargi:

18.01.2017

 

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Menadżera projektu przy realizacji Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"  str.1,

str. 2,

str 3,

str. 4

 

11.01.2016

Protokół z otwarcia ofert dotyczącego zapytania ofertowego na "Pełnienie usługi Nadzoru nwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" 

 

02.01.2017

Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi Menadżera Projektu przy realizacji projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

 

Zalacznik nr 1  OFERTA 

Zalacznik nr 2  ZAKRES

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug

Zalacznik nr 5 UMOWA MENADZER

Oferta menadżer wersja edytowalna

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie edytowalne

Zalacznik nr 4 Wykaz uslug edytowalne

 

23.12.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg na: "Pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Zakres nadzoru

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Umowa

Oświadczenie zaktualizowane

 

22.12.2016 r.

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg: "Remont instalacji zabezpieczającej kotła WR -5 zgodny z dokumentacją uzgodnioną w UDT". 

Ogłoszenie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty 

 

14.12.2016 r.

 

Zakład Usług Komunalnych zaprasza na przetarg  "Zakup i dostawa koparko-ładowarki"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik 1 - Formularz oferty

Zalacznik 1a- Oferta cennika usług serwisowych i części podlegających wymianie w ramach serwisu gwarancyjnego.pdf

Zalacznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w posępowaniu.pdf

Zalacznik 3 - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.pdf

Zalacznik 4 - Wzór umowy część III SIWZ.pdf

Zalacznik 5 - Uzupełnienie SIWZ pytania i odpowiedzi.pdf

Wzór umowy po aktualizacji.pdf

Formularz oferty po aktualizacji.pdf

Część II SIWZ- opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji.pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty.pdf

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie ul. Piwonia 73 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych:

 

  1. Przyczepa jednoosiowa JMT, nr rej.BPN2514,r. prod. 1976, cena wywoławcza – 3.000,00 zł
  2. Przyczepa niskopodwoziowa, nr rej.BPV855P,r. prod. 1984, cena wywoławcza – 6.000,00 zł

 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać codziennie w godzinach 700 – 1500 na bazie Z.U.K. przy ul. Piwonia 73.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w sekretariacie w terminie do dnia 13.11.2015 r. do godz.1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium               w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu do godziny 1000. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2015 r. o godz. 1030 w biurze Z.U.K. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje: tel. (0-83) 355-12-69.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZUK Parczew Sp. z o.o.
Data utworzenia:2015-10-09
Data publikacji:2015-10-09
Osoba sporządzająca dokument:ZUK Parczew Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Kasperczuk
Liczba odwiedzin:31443

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-06-29 09:25:11Grzegorz Kasperczuk29.06.2021 -> Informacja o wyborze oferty.pdfPrzetargi i ogłoszenia
2021-06-28 11:45:17Grzegorz Kasperczuk28.06.2021r. -> HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI 2021Przetargi i ogłoszenia
2021-06-09 09:13:05Grzegorz Kasperczuk27.05.2021 -> Informacja o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf -> Informacja o ZMIANIE TERMINU składania i otwarcia ofert.pdfPrzetargi i ogłoszenia
2021-06-02 12:29:26Grzegorz Kasperczuk 02.06.2021 -> Ogłoszenie o pracach remontowych na przepompowni ścieków ul. 1 .pdfPrzetargi i ogłoszenia
2021-06-02 12:29:26Grzegorz Kasperczuk 02.06.2021 -> Ogłoszenie o pracach remontowych na przepompowni ścieków ul. 1 .pdfPrzetargi i ogłoszenia
2021-06-01 08:30:39Grzegorz Kasperczuk -> Pytania i odpowiedzi z dn. 27.05.2021.pdf Przetargi i ogłoszenia
2021-05-28 13:01:02Grzegorz KasperczukPytania i odpowiedzi z dn. 27.05.2021.pdfPrzetargi i ogłoszenia
2021-05-28 13:00:29Grzegorz Kasperczuk -> Pytania i odpowiedzi publiczne 2021.pdf Przetargi i ogłoszenia
2021-05-27 11:47:45Grzegorz KasperczukPrzetarg na zakup i dostawę pojemników SM-120Przetargi i ogłoszenia
2020-10-15 11:21:13Grzegorz Kasperczuk -> OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SAMOCHODY CIĘŻAROWE Przetargi i ogłoszenia
2019-02-27 07:27:13Grzegorz KasperczukOgłoszenie dotyczące płukania sieci w miejscowości JASIONKAPrzetargi i ogłoszenia
2019-02-26 14:39:18Grzegorz Kasperczuk26.02.2019r. -> Informacja spotkania organizacyjnego w Wierzbówce. dotyczącego podłączenia kanalizacjiPrzetargi i ogłoszenia
2019-02-20 14:58:38Grzegorz KasperczukBudowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Wierzbówka i ul. Lipowej w Parczewie, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfPrzetargi i ogłoszenia
2019-02-07 13:13:07Grzegorz KasperczukOgłoszenie nr 54 z dn. 07.02.2019r. o zmianie ogłoszenia nr 50Przetargi i ogłoszenia
2019-01-24 09:37:34Grzegorz Kasperczuk-> TARYFA WODNA - WCHODZI W ŻYCIE 01.02.2019r.Przetargi i ogłoszenia
2018-11-29 15:12:27Grzegorz Kasperczuk TARYFA DLA CIEPŁA NA ROK 2018 WAŻNA OD 14.12.2018 rPrzetargi i ogłoszenia
2018-11-28 13:25:51Grzegorz KasperczukInformacja o otwarciu ofertPrzetargi i ogłoszenia
2018-11-27 09:22:06Grzegorz KasperczukOgłoszenie z dn. 26.11.2018r. o zmianie ogłoszenia nr 646464-N-2018Przetargi i ogłoszenia
2018-11-26 15:57:47Grzegorz KasperczukOdpowiedzi na zapytanie z dnia 26.11.2018r. Przetargi i ogłoszenia
2018-11-23 12:36:47Grzegorz KasperczukOdpowiedzi na zapytania z dnia 16.11.2018r. zapytania z dn. 19.11.2018r. oraz zapytania z dn. 20.11.2018r.Przetargi i ogłoszenia
2018-11-20 14:14:55Grzegorz Kasperczuk20.11.2018 Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.11.2018r. zapytania z dn. 14.11.2018r. oraz zapytania z dn. 15.11.2018r. Odpowiedzi.pdfPrzetargi i ogłoszenia
2018-11-09 12:48:07Grzegorz KasperczukDokumenty dotyczące kanalizacji w WierzbówcePrzetargi i ogłoszenia
2018-10-29 14:53:17Grzegorz KasperczukZaproszenie do skłądania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 i 2019Przetargi i ogłoszenia
2018-08-10 12:17:44Grzegorz KasperczukInformacja o rozstrzygnięciu przetargu na zakup pojazdu specjalistycznegoPrzetargi i ogłoszenia
2018-07-30 00:00:00Grzegorz KasperczukInformacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na zakup pojazdu specjalistycznegoPrzetargi i ogłoszenia
2018-07-17 20:17:26Grzegorz KasperczukPrzetarg na zakup pojazdu specjalistycznegoPrzetargi i ogłoszenia
2017-10-12 13:05:06Grzegorz KasperczukOGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2017Przetargi i ogłoszenia
2017-04-28 00:00:00Grzegorz KasperczukOgłoszenie o zmianie terminu składania ofertPrzetargi i ogłoszenia
2017-05-26 00:00:00Grzegorz KasperczukZmina SIWZ z dn. 26.05.2017.docx SIWZ Oczyszczalnia Kanalizacja- aktualizacjia z dn 26.05.2017.doc Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia z dn. 26.05.2017.pdf 1. Projekt Budowlano Wykonawczy aktualizacja 26-05-2017.rar 2. Projekt Wykonawczy 26-05-2017.raPrzetargi i ogłoszenia
2017-06-29 00:00:00Grzegorz KasperczukZawiadomenie o wyborze oferty dotyczącej: Budowy sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków przy ulicy 11 Listopada w Parczewie. Przetargi i ogłoszenia
2017-08-09 14:59:28Grzegorz Kasperczuk 09.08.2017 Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, wraz z budowąsieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parczew". Część I "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości PaPrzetargi i ogłoszenia
2017-06-29 14:59:39Grzegorz Kasperczuk 29.06.2017 Zawiadomenie o wyborze oferty dotyczącej: Budowy sieci kanalizacyjnej z pompownią ścieków przy ulicy 11 Listopada w Parczewie. Przetargi i ogłoszenia
2017-06-05 00:00:00Grzegorz KasperczukWprowadzenie protokołu otwarcia ofert, listy obecnościPrzetargi i ogłoszenia